ActiStar

BVP631 LED984/757 770W DX10

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 98400 lm, 770 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401615808 Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198267500