ActiStar

BVP631 LED898/757 700W DX10

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 89800 lm, 700 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401615708
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198259000