ActiStar

BVP631 LED1107/757 820W S5 1-10V

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 110700 lm, 820 W, 757 ánh sáng trắng mát, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401615408
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198263700