ActiStar

BVP631 LED1029/757 820W AWB 1-10V

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 102900 lm, 820 W, 757 ánh sáng trắng mát, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401614908
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951931200