SmartBright Road

BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Road, 17500 lm, 140 W, Ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401676707
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454895400