SmartBright Road

BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Road, 17500 lm, 140 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401676607
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454894700