SmartBright Road

BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Road, 17500 lm, 140 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401676507
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454893000