SmartBright Road

BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Road, 12500 lm, 100 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401676207
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454890900