SmartBright Road

Mới

BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Road, 8800 lm, 70 W, Trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401676007
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454888600