SmartBright Road

BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright Road, 8800 lm, 70 W, Ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401675907
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454887900