RoadFlair

BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 22169 lm, 166 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401867898 Mã đơn hàng đầy đủ: 911401867898