RoadFlair

BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 15168 lm, 113 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401866798
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401866798