RoadFlair

BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 21089 lm, 158 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401866298
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401866298