RoadFlair

Mới

BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 5272 lm, 41 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401865598
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401865598