RoadFlair

BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 6444 lm, 48 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401865398
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401865398