RoadFlair

BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 7615 lm, 57 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401865198
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401865198