RoadFlair

BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 23647 lm, 166 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401864098
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401864098