RoadFlair

Mới

BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 32360 lm, 225 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401863398
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401863398