RoadFlair

BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 16179 lm, 113 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401862998
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401862998