RoadFlair

BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 8123 lm, 57 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đặt hàng: 911401861398
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401861398