Đèn RoadFlair Gen2

BRP493 LED335/WW 250W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 33500 lm, 250 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401674906
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972832500