Đèn RoadFlair Gen2

BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 26800 lm, 200 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401674806
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972815800