Đèn RoadFlair Gen2

BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 20100 lm, 150 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401674706
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972834900