Đèn RoadFlair Gen2

BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 13400 lm, 100 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401674606
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972825700