Đèn RoadFlair Gen2

Mới

BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM P7 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 14200 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401673806
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972840000