Đèn RoadFlair Gen2

BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 43500 lm, 300 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401673706
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972843100