Đèn RoadFlair Gen2

Mới

BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 21500 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401673406
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972833200