Đèn RoadFlair Gen2

Mới

BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 13000 lm, 90 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401673206
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951496211800