Đèn RoadFlair Gen2

BRP491 LED115/NW 80W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 11500 lm, 80 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401673106
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972821900