Đèn RoadFlair Gen2

BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn RoadFlair Gen2, 10200 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401673006
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972839400