GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 7100 lm, 55 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401878298
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972374000