GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 7500 lm, 55 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401878198
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972385600