GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 8300 lm, 60 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401878098
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972436500