GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 12700 lm, 95 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401877798
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952033200