GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 13800 lm, 105 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401877698
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952035600