GreenVision Xceed Gen2

BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 18400 lm, 140 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401877398 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972455600