GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 21000 lm, 160 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401877298
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972472300