GreenVision Xceed Gen2

Mới

BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 23200 lm, 175 W, 730 ánh sáng trắng ấm, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401877098
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972415000