GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 8700 lm, 60 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401876098
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972453200