GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 9900 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401875998
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952041700