GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 12200 lm, 85 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401875898
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972383200