GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 13300 lm, 95 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401875798
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454603500