GreenVision Xceed Gen2

Mới

BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 14500 lm, 105 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401875698
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972398600