GreenVision Xceed Gen2

BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 19300 lm, 140 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401875398
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972425900