GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 22000 lm, 160 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401875298
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972412900