GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 24300 lm, 175 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401875098
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972382500