GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 31500 lm, 225 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401874698
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972427300