GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

GreenVision Xceed Gen2, 38600 lm, 280 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401874198
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972468600