UniStrip G4

BCP386 60LED RGB 24V 45 L100 DMX

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 375 lm, 15 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, Dynamic DMX, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780642
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451429499