UniStrip G4

BCP386 60LED RGBNW 24V 45 L100 DMX

Mô tả sản phẩm

UniStrip G4, 750 lm, 15 W, Đỏ, xanh lục, xanh lam và trắng, Dynamic DMX, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401780602
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951451425699